Kodulindudel on praegu väga suur risk linnugrippi nakatuda

Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Lindude rändeperiood suurendab linnugripi leviku riski. Praegu kehtib nõue kodulinde pidada vaid sisetingimustes ning põllumajandus- ja toiduamet viib selle tagamiseks läbi kontrolle.

Esimesed kontrollid toimusid põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul ajavahemikul 15.02–10.03 ja nende eesmärk oli kontrollida nõuete täitmist ning tõsta linnupidajate teadlikkust, et lindude rändeperiood suurendab nakkuse leviku riski.

Kontrollivalimis oli 57 linnupidajat ning selle käigus tuvastati, et kaheksa neist oli linnupidamise lõpetanud, 47 lindlas sai bioohutusnõuete rakendamist pidada rahuldavaks ning vaid kahe puhul oli lindudel pääs õue.

Linnupidajaid kontrolliti valimi alusel, kus riskikriteeriumiks oli veelindude (haned, luiged) pidamine, mitu koos peetavat linnuliiki ja asukoht veelindude rändealal.

Amet tuletab meelde, et jätkuvalt on kodulinde keelatud väljas pidada ning see võib ohustada ka teisi kodulindude kasvatajaid.

Nõuete järgimisel tuleb väga hoolikas olla just kevadperioodil, sest on alanud lindude massiline kevadränne ning kodulindude nakatumise risk linnugrippi on seetõttu praegu väga suur.

Põllumajandus- ja toiduamet jätkab kontrollidega, võttes vaatluse alla suuremate linnupidamiskohtade lähiümbruse linnupidajad. Kontrollide fookus on üle 1000 linnuga farmide ümbrus kolme kilomeetri raadiuses, kuna taudi võimalikul puhkemisel mõjutab see suurte tootjate majandustegevust. Kui selgub, et nõudeid ei täideta, selgitavad järelevalveametnikud linnupidajatele meetmete olulisust, vajadusel rakendatakse sunnimeetmeid.

Tagasi üles
Back