Anna oma hääl eksootiliste loomade kaitseks

lemmik.postimees.ee
Copy
Mandrill.
Mandrill. Foto: Shutterstock

Eksootiliste loomade pidamine on muutumas üha suuremaks moeasjaks Euroopas, aga ka Eestis. Tegemist on ohtliku ning sageli loomi, inimesi ja keskkonda kahjustava suundumusega. Eesti Loomakaitse Selts kutsub ühinema ettepanekuga, millega nõutakse selles valdkonnas rangemate regulatsioonide kehtestamist. 

Loomakaitseorganisatsioon Eurogroup for Animals kogub Euroopa Parlamendi kodulehel allkirju, et nõuda Euroopa Liidu institutsioonidelt eksootiliste loomade kaubanduse reguleerimist ja lubatud loomaliikide loetelu ehk positiivse nimekirja kehtestamist. 

Miks on see oluline?

  • Eksootiliste loomadega kaubitsemine ei sea üksnes ohtu vabas looduses elavaid liike, vaid on ohtlik ka inimestele, keskkonnale, teistele loomadele kui ka loomale endale.
  • Peaaegu kolmveerand reptiilidest ja üle 80% kahepaiksetest Euroopa eksootiliste loomade turul ei ole kantud CITESi* nimekirja. Sellele vaatamata on need loomad ohustatud ja päritolumaades kaitse all.
  • Päritolumaal kaitse all olevad liigid püütakse loodusest ja toimetatakse teistesse riikidesse, kus need loomad ei ole kaitstud. Salakaubavedajate sihtmärgiks on peamiselt just tiined emasloomad. See annab salakaubitsejatele võimaluse kasvatada järglased vangistuses, mis tähendab, et neile saab taotleda seaduslikud dokumendid.
  • CITESi nimekirja lisamine on äärmiselt aeglane protsess. Kohtumised, kus liikide nimekirja lisamise üle otsustatakse, toimuvad iga kolme aasta tagant. Sageli on osapooltel vähe võimekust teha ettepanekuid ja mõnikord saavad nimekirjade takistuseks puudulikud andmed või kaubanduslikud huvid.

*CITES ehk Washingtoni konventsioon (ingl k Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon)

Anna oma hääl eksootiliste loomade kaitseks Euroopa Parlamendi kodulehel.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles