R, 9.12.2022

Lemmikloomakindlustus – mida see katab ja mida mitte?

PetCity
Lemmikloomakindlustus – mida see katab ja mida mitte?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Shutterstock

Lemmikloom on inimese parim sõber ja temaga kaasneb vastutus. Hoolimata sellest, et pakud talle vaid parimat ja armastad teda lõpmatuseni, võib ootamatuid õnnetusi ikka juhtuda.

Teinekord võivad lemmiku ravikulud ulatuda mitmesaja euroni ja tavaliselt kipub õnnetus või haigus tulema ikka siis, kui raha kõige vähem on. See paneb tihtipeale omanikke ravikulude katmiseks laenu võtma, kuid harv pole ka olukord, kus looma saaks ravida, kuid kuna ravi on nii kallis, siis tundub odavam lemmik lihtsalt magama panna. Raha ei tohiks olla aga kunagi põhjus, miks lemmik vajaliku abita jääb. Et mitte muretseda ootamatute väljaminekute pärast, võib abiks olla lemmikloomakindlustus.

Keda saab kindlustada?

Eestis saab kindlustada koeri ja kasse alates 4 kuu vanusest kuni 8-aastasteni, nii puhtatõulisi kui ka ilma tõupaberiteta. Kindlustamise hetkel peab loom olema täiesti terve. Kui juhtub, et lemmik on haige, tuleb ta enne kindlustuse sõlmimist terveks ravida ning alles siis saab kindlustada.

Mida kindlustus katab?

Kui lemmiklooma kindlustusest räägitakse, mõeldakse enamasti, et sellega hüvitatakse looma ootamatu haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuse ravimiseks veterinaarikulud ja loomaarsti ettekirjutusel soetatud ravimid, kuid mitte ainult. Sõltuvalt kindlustusest ja tingimustest oleme välja toonud veel punkte, mida lemmikloomakindlustused üldjuhul katavad:

  • Hukkumine haiguse ja õnnetusjuhtumi tagajärjel

Hukkumine haiguse tagajärjel on looma hukkumine (sh eutanaasia veterinaarsetel näidustustel) ootamatu haigestumise tagajärjel v.a juhul, kui haigus algas enne kindlustusperioodi algust.

  • Vargus või röövimine

Kindlustusjuhtumiks on looma vargus või röövimine, kui 90 päeva jooksul alates päevast, mil kindlustusvõtja looma vargusest või kadumisest kindlustusandjale teatas, ei ole looma leitud.

  • Kadumine

Kui loom on kaduma läinud, hüvitab kindlustusfirma dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused, nagu näiteks kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine, leiutasu, leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).

  • Jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemine

Koera väärtuse vähenemiseks on koera ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tagajärjel koer ei saa enam kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita. Kindlustus kehtib üksnes juhul, kui jahi- või teenistuskoer on tõutunnistusega ja saanud vastava väljaõppe ning teda on hiljemalt viimase aasta jooksul kasutatud jahi- või teenistuskoerana.

  • Loomaomaniku reisitõrge

Loomaomaniku reisitõrge on loomaomaniku ning loomaomaniku pereliikmete reisi ärajäämine või reisi katkemine, mille põhjuseks on looma ootamatu ja ettenägematu haigus või vigastus, mille tõttu on looma elu päästmiseks vajalik looma opereerida.

  • Loomaomaniku vastutuskindlustus

Hüvitatakse looma poolt kindlustusperioodi jooksul kolmandale isikule tekitatud varaline kahju.

Küll aga ei kata üldjuhul kindlustus ravikulusid väljaspool Eestit, hammastega seotud kulusid, kaitsesüstimist, küünte lõikamist ja kõrvade puhastamist, allergiaravi, pärilike ja kaasasündinud haiguste ravi, krooniliste haiguste ravi, poegimisega seotud veterinaarabi ning looma transpordikulusid.

Kui plaanid oma lemmikut kindlustada, siis on hea eelnevalt erinevaid ettevõtteid ja nende pakutavat kindlustuskatet uurida. Suhtle kindlustust pakkuva ettevõttega ja küsi julgelt kõik võimalused ja tingimused üle. 

Tagasi üles