Rakvere linn sulges loomade varjupaiga, loomapäästjad said kolimiseks kaks päeva

lemmik.postimees.ee
Copy
Jack on üks neist koertest, kes pidi kolima teise varjupaika
Jack on üks neist koertest, kes pidi kolima teise varjupaika Foto: Varjupaikade MTÜ

Varjupaikade MTÜ teatas, et Lääne-Virumaa varjupaik suleti, sest Rakvere linnaga kokkuleppele ei jõutud ning loomapäästjatele anti kolimiseks kaks päeva. 

«Rakvere Linnavalitsus lükkas meie pakkumuse riigihankes nende eelarve võimalusi ületavana tagasi ja palus kahe päeva jooksul vabastada varjupaiga ruumid loomadest ja varast,» avaldas Varjupaikade MTÜ. «Olime seal pea 10 aastat teenust pakkunud ja see oli paras väljakutse, aga eile (30. aprill – toim) õhtuks said kõik ruumid tühjaks. Kuhu peaksid elanikud alates tänasest hulkuvate loomadega seoses pöörduma, ei osanud linnavalitsuse esindaja öelda.»

Varjupaikade MTÜ ja Rakvere linna vaheline riigihankeleping avaliku teenuse pakkumiseks, mis puudutab hulkuvaid loomi ja varjupaiga territooriumi kasutamist, lõppes tegelikult juba 31.12.2019. Enne seda kuulutas linn välja riigihanke, millel Varjupaikade MTÜ ainsana osales, kuid linn pidas nende soovitud summat liiga kõrgeks, kuid leidis, et MTÜ pakutud variant teha ühishange koos teiste omavalitsustega nagu Viljandimaal või Võrumaal, on hea mõte.

Rakvere linn palus MTÜlt lepingu pikendamist kehtivatel tingimustel 30. märtsini. Kahjuks ei jõutud teiste omavalitsustega koosmeelele, paluti veel kuuks ajaks lepingupikendust ja kuulutati 16. aprillil uuesti välja riigihange ainult Rakvere linnas koduloomade varjupaigateenuse osutaja leidmiseks.

Varjupaikade MTÜ esitas oma pakkumuse, kuid see lükati tagasi kui jätkuvalt liiga kõrge. Maksumuse osas loomapäästjad läbirääkimisi mõttekaks ei pidanud, kuna olid pakkumuse esitanud, pidades silmas kõiki teenuseid ja töid, mida riigihankes pakkujalt nõuti. 28. aprillil saadi teade, et ülehomseks tuleb varjupaiga ruumid vabastada.

«Riigihankel pakkumust tehes peame arvesse võtma, et meile kohanduvad kõik seadused samamoodi nagu ettevõtetele. Peame lähtuma oma tööde ja teenuse osutamisega seonduvate toimingute tegemisel loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, kehtivatest koerte ja kasside pidamise eeskirjadest ning teistest kehtivatest normatiivaktidest,» jätkas MTÜ avaldatud teates. «Peame täitma kõiki teenuse osutamisega kaasnevaid seadusi ning muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, sealhulgas töölepingu-, tööohutuse- ja töötervishoiuseadus. Kahjuks pidime koondama kõik Virumaa varjupaiga töötajad, loodame südamest, et linn teeb neile ettepaneku oma töötajatena jätkata.»

Kes, kus ja millises vormis alates tänasest Rakvere linnas varjupaigateenust pakub, linna esindaja täpsustada ei soovinud. Hetkel on ka teised omavalitsused piirkonnas varjupaigata, kuna Rakvere linn Varjupaikade MTÜle teadaolevalt edaspidi teiste omavalitsuste loomi ei majuta. Kuna momendil paremat pakkuda ei ole, palub Varjupaikade MTÜ hulkuvate loomadega seotud küsimustes pöörduda Rakvere linna üldkontaktidel.

Tagasi üles