Sisekaitseakadeemias koolitatakse Euroopa teenistuskoerte instruktoreid

FOTO: Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia politsei-ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskuses Murastes kogunevad sel nädalal Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti ehk Frontexi teenistuskoerte instruktorid, et osaleda rahvusvahelisel lõhna- ja jõukasutuskoolitusel.

Kuni 14. septembrini 2019 toimub Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuses Frontexi teenistuskoerte instruktorite kursuse kuues moodul. Koolitusel osalevad tulevased teenistuskoerte instruktorid 12 riigist, muuhulgas Maltalt, Kreekast ja Portugalist kuni Soome ning Rootsini välja, kokku 31 osalejat. Eestist võtab osa üks politsei- ja piirivalveameti põhja prefektuuri koerajuht, instruktorina osaleb ka Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuse peaspetsialist Rene Radala.

«Sellise rahvusvahelise koerajuhtide ja instruktorite koolituse eesmärk on teaduspõhise koolitussüsteemi loomine. Oluline on juurutada ühist standardit, mis vastaks tänastele loomapidamise nõuetele ning mida ka ühiskond aktsepteeriks,» selgitas Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte instruktor Rene Radala. Ta lisas, et hea instruktor saab olla vaid inimene, kes on eelnevalt olnud ka koerajuht: «Meie motoks on juhtida eeskujuga. See tähendab, et koerajuhtide instruktori sõna maksab vaid siis, kui juhendaja ise suudab koeraga vajaliku ette näidata.»

Instruktorite koolitus hõlmab inimese lõhna koolitust – jälje ajamist, inimese ja inimese lõhnaliste esemete otsimist maastikult – ning jõukasutuskoolitust. Instruktori koolituse läbinud ja atesteeritud uued instruktorid asuvad koolitama oma koduriikide teenistuskoerte juhte ja teenistuskoeri, kelle teenistusülesanneteks on sisejulgeoleku tagamine ning Euroopa Liidu välispiiri valvamine.

Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskus on valitsusasutuste koerajuhtide ja teenistuskoerte kompetentsikeskus. Teenistuskoerte koolituskeskus koolitab koerajuhte ja teenistuskoeri politsei- ja piirivalveametile ning teistele valitsusasutustele. Lisaks koerajuhtide ja teenistuskoerte koolitamisele korraldab keskus patrullkoerte ja narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlusi, teenistuskoerte atesteerimisi, nõustab ametkondi teenistuskoerte kohta tekkivates küsimustes jms. Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskus on osalenud Frontexi teenistuskoerte töögrupi ettevõtmistes alates 2008. aastast.

Tagasi üles
Back