Esmahetkel tundub, et kusagilt kaugelt kostab motokrossi mürinat, ent tegelikult korraldavad vaid kümmekond meetrit eemal konnad igakevadist pulmatralli. «Väga lähedale nad ei lase, poevad peitu, kuid läbi pilliroo saab seda tegevust jälgida küll,» ütleb keskkonnakaitseameti kaitsekorralduse spetsialist Ilona Lepik.

Konnade kudemisaeg algab aprilli esimeses pooles. Kõige paremad kohad selleks on üleujutatud avamaastikud, kust vesi on siiski juba piisavalt tagasi tõmbunud.

Selliste kohtade tekkimisel on oluline roll inimestel, kes seal loomi karjatavad – viimased hoiavad karjamaid võsastumisest ja kinnikasvamisest ning see omakorda soodustab sobivate veesilmade teket. Nii et ilma inimesteta (ja loomadeta) oleks konnade seis üsna kehv.