FOTO: Shawn Dahle, NOAA, [Public domain], via Wikimedia Commons

Eestis looduskaitse all olevad liigid jaotatakse kolme kategooriasse. Esimeses neist on kriitilises hävimisohus olevad liigid, teises langeva arvukusega liigid ning kolmandasse kuuluvad liigid, mis on suhteliselt tavalised, ent nende arvukuse vähenemine on võimalik. Kui hästi tead aga meie looduskaitsealuseid liike sina? Pane end Lemmiku testis proovile!