Metsloomi kasutavad tsirkused pole Hiiumaale enam oodatud

Moskva tsirkus Tallinnas.

FOTO: Viktor Burkivski

Hiiu vallavalitsus plaanib keelata metsloomi kasutatavate tsirkuste etteasted saarel, sest loomi võidakse väärkohelda ja nad võivad olla ohuks avalikule turvalisusele.

Hiiu vallavalitsus toetab eelnõu esitamisega põhimõtet, et metsloomade kasutamine meelelahutuslikul eesmärgil on keelatud. Lisaks sellele, et metsloomadel puuduvad avalikus ruumis loomuomased tingimused ning neid võidakse väärkohelda, võivad meelelahutuses kasutatavad metsloomad olla vabadusse pääsedes ohtlikud ning levitada nakkushaigusi, mis on ohuks avalikule turvalisusele.

Maaeluministeeriumis on valmimas eelnõu, mille sisuks on keelustada Eestis metsloomade kasutamine meelelahutuses ja mille eesmärgiks on liikumine loomasõbralikuma ühiskonna poole.

Hiiu vallavanem Reili Rand avaldas lootust, et eelnõu leiab volikogus toetust ning metsloomi kasutavatel tsirkustel enam Hiiumaale teed ette võtta ei tasu.

Eestis on vastavasisulise otsuse vastu võtnud Tallinna, Tartu, Pärnu ja Viljandi omavalitsus ja mitmes on arutelu käimas.