Rahvusvaheline petitsioon kutsub Eestit üles keelustama karusloomafarme

Mink.

FOTO: Andrus Eesmaa / Järva Teataja

Täna hommikul algatas loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus rahvusvahelise petitsiooni, millega kutsub parlamenti üles keelustama karusloomakasvandused Eestis.

Rahvusvahelise petitsiooniga soovib MTÜ Loomus tutvustada kohalikku karusloomafarmide temaatikat üleilmsel tasandil ja anda võimaluse kaasarääkimiseks ka välismaalastele. «Meie eesmärgiks on levitada petitsiooni üle maailma ja aidata Eestil nüüdisaegseks, eetiliseks riigiks saada,» selgitas Loomuse juhataja Kadri Taperson. «Meil on seesuguste probleemidega tegelevaid sõberorganisatsioone Euroopast Aasiani — loodame koguda vähemalt viiekohalise arvu allkirju.»

Tapersoni sõnul on Eesti olukorras, kus riigikogu maaelukomisjon on võtnud endale ülesandeks olla demokraatia pudelikaelaks ja anda oma hinnang, kas Loomuse poolt paari aasta eest algatatud märgukiri karusloomafarmide keelustamiseks võiks jõuda komisjoni enda esitatuna riigikogu suurde saali. «Eestil on võimalus defineerida end loomade kohtlemise küsimuses Euroopa ja arenenud lääne kultuuriruumi liikmena, postsovieti alade, Venemaa ja Hiina klubi asemel,» täpsustas Taperson.

2014. aastal kogus Eesti-sisene petitsioon karusloomafarmide keelustamise poolt üle 10 000 Eesti inimese allkirja. 2014. aasta lõpus viis Loomus allkirjad ja vastava märgukirja riigikokku, pärast mida toimus riigikogu maaelukomisjonis märgukirja avalik arutelu. Käesoleva aasta märtsis valmis maaeluministeeriumi tellitud sotsiaalmajanduslik analüüs karusloomafarmide võimalikust keelustamisest kümneaastase üleminekuajaga. Analüüsi avalik arutelu toimub sügisel.

Karusloomafarmid on keelustatud Inglismaal, Põhja-Iirimaal, Austrias, Horvaatias, Hollandis, Sloveenias ja Bulgaarias. Osaliselt on karusloomafarmid keelustatud Taanis, Šveitsis, Rootsis, Itaalias ja Uus-Meremaal. TNS Emori läbiviidud uuringu kohaselt ei poolda 58% eestimaalastest karusloomakasvandusi.

Petitsioonile saab allkirja panna siin.