Karula rahvuspargis toimusid talgud must-toonekurgede abistamiseks

Must-toonekurg

FOTO: Urmas Sellis

Karula rahvuspargis toimusid must-toonekurgede toitumisalade puhastamise talgud, mille käigus puhastati võsast, prahist ja vanadest kopratammidest ligi kahekilomeetrine lõik Saera ojal ehk Ahelo jõel.

Talgute tulemusel loodetakse parandada Karula rahvuspargis pesitsevate must-toonekurgede elutingimusi, kuna nende populatsiooni vähenemise üheks põhjuseks peetakse toitumisveekogude võsastumist.

Eesti Orinitoloogiaühingu eestvõtmisel nädalavahetusel korraldatud talgutel osales 50 vabatahtlikku peamiselt Eestist, aga ka Hispaaniast, Ungarist ja Saksamaalt.

Talgulistele must-toonekurgede elust ja muredest ettekande pidanud Urmas Sellis rääkis, et sellel liigil läheb Eestis kahjuks päris kehvasti ja poegadega pesa on juba väga haruldane nähtus.

Muu hulgas tuli välja huvitav, kuid kurb fakt, et millegipärast on nii Eestis kui mujal palju üksikuid isaslinde ja ei teata, kuhu emased kaovad.

«Otse talguliste silme all hakkasid kalad vulisevas ojas rõõmust lupsu lööma. Kindlasti rõõmustavad  selle üle Karulas pesitsevad  must-toonekured, nende hulgas jälgimise all olev Eedi, kui ta kevadel oma pesitsuskohta naaseb,» kirjutatakse ornitoloogiaühingu kodulehel.

Eedi on Karulas sel suvel elanud must-toonekurg, kellele paigutati septembris GPS-saatja. Praegu on Eedi Saudi-Araabias teel oma talvituspaika. Eedi tegutsemist saab jälgida veebilehel http://birdmap.5dvision.ee.

Antud veebilehel andmeil on Eedi valinud Lähis-Idas tavapärasest pisut erineva rändetee - ta liigub lõuna poole Araabia poolsaarel. Sama teed on 2008. aastal ornitoloogiaühingu jälgitavatest lindudest kasutanud vaid noor Priidupoeg, kes aga sellele katsumusele vastu ei pidanud. Eediga sama teeb rändab aga lätlaste jälgitav kahe aasta vanune must-toonekurg Kate.